Slide background

Miljö & Kvalitet

E-Tuna Svetsteknik AB ska erbjuda kunden svetsnings- och montagearbeten i olika utföranden och material, samt med fokus på kvalitet och miljö. Vi för kontinuerlig uppdatering av keminventering.

Det ska vi åstadkomma genom att:

 • Alltid försöka motsvara kundens ställda krav och förväntningar.
 • Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.
 • Ständigt förbättra verksamheten och förbättra våra tillverkningsmetoder.
 • Minska skadliga utsläpp från verksamheten samt hushålla med naturens resurser.
 • Samarbeta med miljömedvetna leverantörer och entreprenörer.
 • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.
 • Minska avfallsberget genom återvinning och källsortering.

  Övergripande miljömål:

 • Miljöanpassa inköp så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarsbart.
 • Minska förbrukning av drivmedel som har en skadlig påverkan på miljön.
 • Utforma utvärderingskriterier för miljöanpassad upphandling.
 • Utbilda personalen i miljö och hållbar samhällsutveckling.
 • Ersätta miljöfarliga kemikalier mot mindre farliga där det är möjligt.